XXXII posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2014-2018

W dniu 30 marca 2017 roku  o godz. 11.00  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczercowie odbyło się XXXII posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola Biblioteki Publicznej w Szczercowie, w związku z wykonaniem budżetu za 2016r.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przeczytaj również