XVI posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2018-2023

W dniu 20 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XVI posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2020 rok.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2020 – 2023.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia Gminie Bełchatów pomocy finansowej na realizację zadania ,,Przebudowa drogi gminnej nr 101259 E Ludwików – Nowy Świat”.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XV/149/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia Województwu Łódzkiemu pomocy finansowej na realizację zadania ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 wraz z budową chodnika i odwodnienia na odcinku ul. Częstochowskiej w miejscowości Szczerców”.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 9. Zapoznanie z koncepcją budynku przy ul. Piłsudskiego 18 w Szczercowie.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również