LXVI posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 19 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LXVI posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z LXIV posiedzenia.
  4. Przyjęcie protokołu z LXV posiedzenia.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia umowy najmu.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content