LVIII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 20 marca 2024 r. (środa) o godz. 14.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LVIII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie za rok 2023 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczerców na lata 2022-2024 w roku 2023.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Szczerców na lata 2021-2026 w roku 2023.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z potrzebami związanymi na realizację tych zadań.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr LVI/576/23 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content