Wymiana pojemników na surowce suche

Wójt Gminy Szczerców uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Szczerców odbędzie się wymiana pojemników na surowce suche z zielonych z żółtą klapą na całe żółte.

Proszę udostępnić pojemniki w dniu odbioru odpadów i po opróżnieniu nie chować na posesję do czasu wymiany pojemników, która nastąpi w ciągu 3-4 dni.

W przypadku, gdy pojemniki nie zostaną wymienione, nastąpi to w kolejnym terminie odbioru odpadów.

Harmonogram [PDF]

Przeczytaj również