Pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Szczerców

Od stycznia 2016 roku rusza system darmowej pomocy prawnej. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Bełchatowskim a Gminą Szczerców mieszkańcy gminy Szczerców będą mogli korzystać z Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W/w punkt będzie prowadzony przez Fundację ?Młodzi Ludziom? z siedzibą: Borysław 49, 96-130 Głuchów. Natomiast nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie przez adwokata w pokoju nr 9 (Sala ślubów) na parterze Urzędu Gminy w Szczercowie w następujących godzinach:

Poniedziałek: 8.00 ? 12.00
Wtorek:            13.00 ? 17.00
Środa:               8.00 ? 12.00
Czwartek:        12.00 ? 16.00
Piątek:               9.00 ? 13.00

W w/w godzinach można uzyskać dodatkowe informacje o pracy Punktu pod nr telefonu: 508 194 282
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) bezpłatne punkty prawne będą służyć wsparciem osobom młodym w wieku do 26 i seniorom powyżej 65 lat, osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, posiadaczom Karty Dużej Rodziny, osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, a także kombatantom i weteranom wojennym.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
1. prawa pracy,
2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
3. prawa cywilnego,
4. prawa karnego,
5. prawa administracyjnego,
6. prawa ubezpieczeń społecznych,
7. prawa rodzinnego,
8. prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednakże pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Więcej informacji pod adresem: https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/

Przeczytaj również