Gmina dopłaci do czipowania oraz kastracji psów i kotów

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczerców na rok 2024, przyjętego Uchwałą LVIII/618/24 Rady Gminy Szczerców z dnia 23 lutego 2024 r., Gmina Szczerców realizować będzie  dofinansowania:

  • w wysokości 75 % kosztów zabiegu kastracji psa/kota (25 % kosztów zabiegu pokrywa Właściciel psa/kota);
  • w wysokości 100% elektronicznego znakowania (czipowania) psów/kotów.

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne będące właścicielami psa/kota, zamieszkujące na terenie gminy Szczerców, które spełnią wszystkie poniższe warunki:

  • złożą wniosek o Zgłoszenie do udziału w programie sterylizacji i kastracji psów i kotów (formularze wniosku do pobrania poniżej);
  • przedstawią ważne zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy psów).

Wnioski o przyznanie dofinansowania zabiegu znakowania (czipowania) i kastracji przyjmowane będą od dnia 19 marca 2024 r. (wtorek) do 30 listopada 2024 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Szczerców. W przypadku, gdy liczba wniosków będzie przekraczała zabezpieczony na dany rok limit środków, o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.

Właściciel zwierzęcia może otrzymać dofinansowanie na zabieg kastracji i znakowania (czipowania) psa/kota dla jednego zwierzęcia rocznie. Wykonanie zabiegu kastracji i znakowania (czipowania) psa/kota powinno nastąpić w okresie 30 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie.

Niniejsze zadanie realizować  będzie Gabinet weterynaryjny „Cztery Łapy”, ul. Piotrkowska 17, 97-420 Szczerców, na podstawie umowy podpisanej z Gminą, zgodnie z poniższym cennikiem:

Lp. Zakres usługi Koszt jednostkowy usługi (kwota brutto w zł)
1. Sterylizacja suki
a)    1-10 kg 300 zł
b)    11-20 kg 350 zł
c)    21-30 kg 400 zł
d)    31-40 kg 450 zł
2. Kastracja psa
a)    1-10 kg 300 zł
b)    11-20 kg 350 zł
c)    21-30 kg 400 zł
d)    31-40 kg 450 zł
e)    41-50 kg 500 zł
f)     51-60 kg 550 zł
g)    Powyżej 61 kg 600 zł
3. Sterylizacja kotki 250 zł
4. Kastracja kota 200 zł
5. Elektroniczne znakowanie psa 50 zł
6. Elektroniczne znakowanie kota 50 zł

Wniosek do pobrani:
Zgłoszenie [PDF]

Przeczytaj również

Skip to content