Gmina dopłaci do czipowania oraz kastracji psów i kotów

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczerców na rok 2023, przyjętego Uchwałą XLVII/486/23 Rady Gminy Szczerców z dnia 3 marca 2023 r., Gmina Szczerców realizować będzie  dofinansowania:

  • w wysokości 75 % kosztów zabiegu kastracji psa/kota (25 % kosztów zabiegu pokrywa Właściciel psa/kota);
  • w wysokości 100% elektronicznego znakowania (czipowania) psów/kotów.

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne będące właścicielami psa/kota, zamieszkujące na terenie gminy Szczerców, które spełnią wszystkie poniższe warunki:

  • złożą wniosek o Zgłoszenie do udziału w programie sterylizacji i kastracji psów i kotów (formularze wniosku do pobrania poniżej);
  • przedstawią ważne zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy psów).

Wnioski o przyznanie dofinansowania zabiegu znakowania (czipowania) i kastracji przyjmowane będą od dnia 11 kwietnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Szczerców. W przypadku, gdy liczba wniosków będzie przekraczała zabezpieczony na dany rok limit środków, o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.

Właściciel zwierzęcia może otrzymać dofinansowanie na zabieg kastracji i znakowania (czipowania) psa/kota dla jednego zwierzęcia rocznie. Wykonanie zabiegu kastracji i znakowania (czipowania) psa/kota powinno nastąpić w okresie 30 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie.

Gabinetem weterynaryjnym, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usługi weterynaryjnej obejmującej m.in. kastrację i znakowanie (czipowanie) psów i kotów należących do mieszkańców Gminy Szczerców są gabinety weterynaryjne, ul. Piotrkowska 17, 97-420 Szczerców.

 

Lp. Zakres usługi Koszt jednostkowy usługi (kwota brutto w zł)
1. Sterylizacja suki
a)    1-10 kg 300 zł
b)    11-20 kg 350 zł
c)    21-30 kg 400 zł
d)    31-40 kg 450 zł
2. Kastracja psa
a)    1-10 kg 300 zł
b)    11-20 kg 350 zł
c)    21-30 kg 400 zł
d)    31-40 kg 450 zł
e)    41-50 kg 500 zł
f)     51-60 kg 550 zł
g)    Powyżej 61 kg 650 zł
3. Sterylizacja kotki 250 zł
4. Kastracja kota 200 zł
5. Elektroniczne znakowanie psa 50 zł
6. Elektroniczne znakowanie kota 50 zł

 


Pobierz:
Zgłoszenie do udziału w programie sterylizacji i kastracji psów i kotów [PDF]

Przeczytaj również

Skip to content