XXVIII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2014-2018

W dniu 30 stycznia 2017r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XXVIII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wypracowanie planu pracy komisji na 2017 rok.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2017r.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminie Rusiec z przeznaczeniem na sfinansowanie regulacji stanu prawnego nieruchomości pod drogą położoną w Gminie Rusiec w związku z zachowaniem traktu komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Borowa i Krzyżówki.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1917E na odcinku Kamień – Chabielice do drogi wojewódzkiej P483”
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie.
 11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczercowie.
 12. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczercowie.
 13. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabielicach.
 14. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie posiedzenia.

skanowanie0031

Przeczytaj również