XXVIII posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Kadencja 2018-2023

W dniu 4 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXVIII posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wyrażenie opinii w sprawie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie.
  5. Zapoznanie się z dokumentacją w zakresie wykonania inwestycji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Osiny celem rozpatrzenia ustnej skargi złożonej do protokołu.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content