XLVII Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2014-2018

W dniu 24 sierpnia 2018 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XLVII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia.
  4. Wypracowanie opinii w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szczerców.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Szczerców.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również