Zbliżający się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Szczerców, informuje producentów rolnych o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie od 1 do 27 lutego 2017 r. wraz z załączonymi fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Przeczytaj również