Zbliżający się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Szczerców, informuje producentów rolnych o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie od 1 do 31 sierpnia 2018 r. wraz z załączonymi fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2018 r.

Przeczytaj również