XXXIX posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2018-2023

W dniu 23 września 2022 r. (piątek) o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXIX posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
  5. Wypracowanie wniosków do budżetu Gminy Szczerców na 2023 rok.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również