XXXIX posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2018-2023

W dniu 30 marca 2022 r. (środa) o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXIX posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2022 – 2025.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2022 r.
  6. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Szczerców w 2021 r.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również