XXXII Sesja Rady Gminy Szczerców

W piątek na XXXII posiedzeniu zebrała się Rada Gminy Szczerców. Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności wójta, przewodniczącej Rady oraz przewodniczących poszczególnych Komisji, radni debatowali nad zaproponowanymi zmianami do budżetu oraz przyjęciem projektów uchwał.

Rada Gminy zdecydowała o udzieleniu dotacji dla OSP w Chabielicach (35.000 zł) na remont wjazdu dla wozów gaśniczych do strażnicy jednostki. Wprowadzono również nowe roczne stawki podatku i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie naszej gminy.

Te stawki to: od budynków lub ich części dla budynków mieszkalnych –  0,50 zł za metr kwadratowy, 25,74 zł za metr kwadratowy dla działalności gospodarczej innej niż usługowa, 16,50 zł za metr kwadratowy przy działalności usługowej, 10 zł za metr kwadratowy przy obrocie materiałem siewnym oraz 5,20 zł za metr kwadratowy przy działalności leczniczej.

Stawki podatku za grunt to 1,03 zł za metr kwadratowy przy prowadzeniu działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania, 5 zł za 1 ha powierzchni pod wodami powierzchniowymi.

Radni obniżyli cenę skupu żyta przyjmowana jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Szczerców do kwoty 30,00/1dt. Nowe stawki podatkowe obowiązywać będą od 1 stycznia 2022 roku.

W dalszej części obrad Rada przyjęła zmiany w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Przypomnijmy, w budżecie gminnym zabezpieczono na ten cel  154 tysiące złotych, z czego największą część pochłania utrzymanie odłowionych zwierząt w bełchatowskim schronisku.

W związku ze zmianami w prawie, określającymi wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska w administracji oraz pracowników samorządowych pełniących funkcje z wyboru, Rada Gminy podjęła też uchwałę o zmianie wysokości uposażenia wójta gminy Szczerców. Na podobnej zasadzie zmieniły się wysokości diet przysługujących radnym za pełnienie obowiązków w samorządzie gminnym.

W piątek Rada Gminy Szczerców przyjęła też nowy regulamin gminnego targowiska, określający zasady korzystania z placu handlowego, jego przepisy porządkowe i zakres towarów, jakie mogą być sprzedawane.

 

Przeczytaj również