Podpisz petycję w sprawie Strugi Aleksandrowskiej

Samorząd gminy Szczerców, realizując jeden ze swych głównych obowiązków – zabezpieczenie szeroko rozumianego dobrostanu mieszkańców – wystąpił w ich imieniu z petycją o podjęcie wszelkich działań, zmierzających do uniemożliwienia działalności przemysłowej, której efektem byłoby zanieczyszczenie Strugi Aleksandrowskiej.

Reprezentujący Gminę – wójt Krzysztof Kamieniak, występująca w imieniu Rady Gminy – przewodnicząca Barbara Szczepanik oraz wyrażający głos sołtysów Marzena Małecka i Tomasz Siewiera w pierwszym kroku zwrócili się z takim żądaniem do Ministra Klimatu i Środowiska, do dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (tj. Wody Polskie) oraz do dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, jako instytucji posiadających formalne przesłanki do wydania decyzji, mających wpływ na sprawę.

Przypomnijmy –  w 2022 roku decyzja Wójta Gminy Kleszczów umożliwiła jednej z firm ze strefy przemysłowej w Bogumiłowie (gm. Kleszczów) przebudowę kolektora tłocznego ścieków deszczowych i przemysłowych. Inwestycja realizowana miała być nie tylko na terenie gminy Kleszczów, ale i gminy Szczerców – konkretnie w miejscowości Osiny Kolonia. Takie rozstrzygnięcie de facto umożliwiałoby zrzut ścieków do Strugi Aleksandrowskiej płynącej na terenie naszej gminy.

Petycja, którą poparli podpisami mieszkańcy gminy Szczerców, wskazuje na zagrażające środowisku skutki takiego działania i wzywa do zdecydowanych działań prawnych.

Zdrowie ludzi oraz bezpieczne środowisko naturalne są dla nas najwyższym dobrem – mówią zgodnie sygnatariusze petycji. Zarówno wójt, jak i rada, sołtysi i mieszkańcy w tej  sprawie są jednomyślni – Nie ma na to naszej zgody!
Zachęcamy do poparcia działań samorządu i mieszkańców gminy Szczerców – petycję wciąż można podpisać w Urzędzie Gminy w Szczercowie.

 

Przeczytaj również

Skip to content