XXIX Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

W dniu 6 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXVIII
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Szczerców
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany w budżecie gminy na 2017r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2020.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XX/212/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi A. M., W. M., J. W. na sposób działania i bezczynność Rady Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Szczerców.
 • Sprawy różne:

– interpelacje i wnioski.

 • Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Szczerców.

skanowanie0019

 

 

Przeczytaj również