XXVIII Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2014-2018

W dniu 25 styczeń 2017r. o godz. 16.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XXVIII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia.
  4. Wypracowanie planu pracy komisji na 2017 r.
  5. Wypracowanie opinii w/s przyjęcia do realizacji programu profilaktyki zdrowotnej.
  6. Wypracowanie opinii w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

skanowanie0038

Przeczytaj również