XXVII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2014-2018

W dniu 19 grudnia 2016r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XXVII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2016r.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020.
  6. Zapoznanie się z działaniami Straży Gminnej podjętymi celem poprawy efektywności działania.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

skanowanie0029

Przeczytaj również