XLI posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

W dniu 14 lipca  2017r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie, 8 odbędzie się XLI posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do wniosków w/s zmian do studium i planów zagospodarowania przestrzennego.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

 

Przeczytaj również