Usuwanie odpadów zawierających azbest

 

Wójt Gminy Szczerców podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Szczerców podpisała w dniu 5 grudnia 2019 r. umowę o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na zadanie „Usuwanie (odbiór i unieszkodliwienie) z terenu Gminy Szczerców odpadów zawierających azbest”.

Informacja usuwanie azbestu

 

Przeczytaj również