Articles by MK


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZCZERCÓW o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał Rady Gminy Szczerców: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych…Przerwy w dostawie prądu

PGE Dystrybucja S.A. informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości Podklucze. Przerwy mogą wystąpić 16 lutego (środa), w godzinach 7.30…
INFORMACJA STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO

  W załączniku poniżej Informacja Starosty Bełchatowskiego w sprawie danych ujawnionych w projekcie operatu opisowo – kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków…