UWAGA! Zgnilec amerykański pszczół

 

Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2022 r. Wojewoda Łódzki wydał rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposobu oznakowania i wprowadzenia zakazów na tym obszarze (kserokopia w załączeniu).

Wyszczególnione w rozporządzeniu miejscowości w gminie Szczerców to: Borowa-Krzyżówki, Polowa oraz Dubie – część południowa do drogi wojewódzkiej nr 480.

Zgodnie z rozporządzeniem na obszarach zapowietrzonych nakazuje się:

  • posiadaczom pszczół zgłaszania miejsc, w których przebywają pszczoły, właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii;
  • wykonanie przeglądu pasiek przez właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii;
  • oznakowanie obszaru poprzez ustawienie na granicy obszaru na drogach publicznych tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o treści: „UWAGA ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”.

W obszarach tych zakazuje się ponadto:

  • organizowania targów lub wystaw pszczół;
  • przemieszczania i obrotu rodzinami pszczelimi, matkami pszczelimi, czerwiem, pszczołami, pniami pszczelimi, produktami pszczelimi oraz sprzętem, narzędziami i odzieżą ochronną, używanymi przy utrzymywaniu rodzin pszczelich lub do pozyskiwania produktów pszczelich.

Plik do pobrania:

Rozporządzenie Nr 20 Wojewody Łódzkiego z dnia 30.06.2022 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposób oznakowania i wprowadzenia zakazów na tym obszarze

 

Przeczytaj również

Skip to content