Nabycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny

 

Poniżej w załączniku Zarządzenie Nr 75/22 Wójta Gminy Szczerców z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie nabycia w formie darowizny do zasobu Gminy Szczerców nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 1737/1 położonej w obrębie Szczerców.

Zarządzenie Nr 75/22 z dnia 6 lipca 2022 r.

 

Przeczytaj również