Problemy z fotowoltaiką – petycja do PGE

Na początku czerwca mieszkańcy gminy Szczerców za pośrednictwem wójta Krzysztofa Kamieniaka zwrócili się z petycją do PGE o modernizację linii energetycznych NN wraz z urządzeniami zasilającymi na naszym terenie.
Jak możemy przeczytać we wniosku wystosowanym przez szczercowian, „linia energetyczna wraz z istniejącymi urządzeniami zasilająca gospodarstwa domowe na terenie gminy Szczerców jest przestarzała i od lat nie była modernizowana. Liczba nowych budynków mieszkalnych każdego roku ulega zwiększeniu, a tym samym zwiększa się liczba odbiorników energii elektrycznej. Rozbudowywanie/wydłużanie linii dla kolejnych odbiorców spowodowało brak stabilnego napięcia w sieci.”
Przypomnijmy, mieszkańcy na spotkaniu w Urzędzie Gminy skarżyli się na spadki/skoki napięcia w sieci od 202V do 269V. Staje się to bardzo uciążliwe, a jednocześnie niebezpieczne dla urządzeń gospodarstwa domowego. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w ciągu ostatnich pięciu lat na terenie gminy powstało kilkaset instalacji fotowoltaicznych. Mieszkańcy wykorzystywali przeznaczone na ten cel różnego rodzaju dotacje wprowadzone przez Rząd, m.in.: „Mój Prąd” lub „Czyste Powietrze”.
Również Gmina Szczerców od kilku lat wspiera mieszkańców dotacją z własnego budżetu na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji. Następstwem podjętych działań jest budowa instalacji fotowoltaicznych, a w ostatnich miesiącach wymiana starych kotłów na pompy ciepła. Dzięki tym programom znaczna cześć mieszkańców mogła cieszyć się „zieloną energią” i ograniczyć emisję. Jednak nie na długo.
Wspomniane problemy zaczęły lawinowo narastać wraz z wybudowanymi instalacjami fotowoltaicznymi – tłumaczy wójt Krzysztof Kamieniak. – Brak stabilności napięcia w sieci powoduje, że mieszkańcy ponoszą spore straty.
Falowniki odpowiedzialne za kontrolę pracy instalacji fotowoltaicznej wchodzą w stan awarii w ciągu dnia, kiedy produkcja może być najwyższa. Produkują energię ze zmniejszoną mocą (nawet 4-krotnie) lub w najgorszym przypadku rozłączają się całkowicie.
Idea „zielonej energii” traci całkowity sens w takim przypadku – dodają mieszkańcy ul. Piłsudskiego.
Wprowadzone przez Rząd regulacje, obowiązujące od początku kwietnia br. w rozliczaniu energii elektrycznej produkowanej przez indywidulane gospodarstwa, spowodowały również lawinowe zgłaszanie kolejnych nowych instalacji. Trudno spodziewać się, by liczba nowych instalacji zgłoszonych do Rejonu Energetycznego Bełchatów poprawiła sytuację w sieci energetycznej.
Ten stan z pewnością się pogorszy – alarmują szczercowianie. – Problem będzie dotyczył jeszcze większej liczby mieszkańców.
Dodatkowo Gmina Szczerców złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na „Montaż instalacji OZE w budynkach Gminy Szczerców” polegający na montażu m.in. blisko 190 nowych instalacji fotowoltaicznych. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę.
Oczekujemy na przyznanie środków – mówi wójt Krzysztof Kamieniak. – Ale to znów będą kolejne instalacje fotowoltaiczne, które przyłączymy do sieci energetycznej. Z pewnością będą one miały ogromny wpływ na jakość dostarczanej energii.
Stąd petycja i wnioski skierowane przez mieszkańców do PGE.
W piśmie jako priorytetowe, wskazano następujące lokalizacje: ul. Piłsudskiego, ul. Praga, m. Niwy oraz m. Załuże. Mieszkańcy liczą na szybką realizację wniosku i poważne potraktowanie problemu. Tymczasem do Urzędu Gminy dotarła pisemna odpowiedź na złożoną petycję – jej treść zamieszczamy poniżej.

Przeczytaj również

Skip to content