Nieodpłatny odbiór odpadów rolniczych z terenu Gminy Szczerców

 

Wójt Gminy Szczerców informuje zainteresowanych mieszkańców, że gmina rozważa możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Aby mieć możliwość bezpłatnego przekazania wskazanych odpadów specjalistycznym firmom należy złożyć odpowiedni wniosek. Wnioski będą obejmować odbiór wyżej wymienionych odpadów używanych w gospodarstwach rolnych.

UWAGA! Włóknina używana do przykrywania ziemniaków i warzyw nie jest brana pod uwagę w tym programie.

Nabór wniosków będzie trwał do 12.11.2019r.

Właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w programie powinni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Szczercowie, pokój nr 2.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem uzyskania przez Gminę Szczerców dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania dotacji na to zadania dla Gminy Szczerców.

 

Wzór wniosku do pobrania poniżej.

 

Wniosek_odpady_rolnicze

 

Przeczytaj również