Urząd Gminy

Referat Oświaty

Kierownik Referatu Oświaty: Teresa Rosiak tel. 44 631 80 77 ul. Rzeczna 7 97-420 Szczerców Do zadań Referatu Oświaty należy w szczególności: W zakresie spraw finansowych:…


Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Agnieszka Szubert tel. 44 631 80 50/59 w. 130 Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy: Przyjmowanie oświadczeń o: wstąpieniu w związek małżeński,…


Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik referatu: Agnieszka Szubert tel. 44 631 80 50/59 w. 130 Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności: Planowanie działalności w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,…


Referat Finansowo-Księgowy

Kierownik referatu: Aneta Wolska tel. 44 631 80 50/59 w. 137, 143 Do zadań Referatu Finansowo-Księgowego należy w szczególności: Opracowanie wstępnego projektu budżetu Gminy z zachowaniem obowiązujących…


Referat Organizacyjny

Kierownik referatu: Beata Goszcz tel. 44 631 80 50/59 w. 128 Do zadań Referatu Organizacyjnego należy w szczególności: Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania Urzędu, Udzielanie petentom…
Skip to content