LIX posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2018-2023

W dniu 24 stycznia 2024 r. (środa) o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LIX posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2024 rok.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2024 – 2027.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2024 r.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielania Powiatowi Bełchatowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania ,,Odtworzenie stanu pierwotnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1918E na odc. od DW Nr 483 do DG Nr 101072E w kierunku msc. Niwy.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielania pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na realizację zadania w zakresie publicznego transport zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Szczerców w 2024 roku.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczercowie.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content