XXVII posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Kadencja 2018-2023

W dniu 5 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXVII posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2024 rok.
  5. Wyrażenie opinii w sprawie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej  w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content