LIII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2018-2023

W dniu 22 stycznia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LIII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2024 rok.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szczerców na rok 2024.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content