LXIII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 23 stycznia 2024 r. (wtorek) o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LXIII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2024 rok.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – Sołectwa Borowa.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – Sołectwa Brzezie.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – Sołectwa Chabielice.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – Sołectwa Dubie.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – Sołectwa Grudna.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – Sołectwa Janówka.
 11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – Sołectwa Kieruzele.
 12. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – Sołectwa Lubiec.
 13. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – Sołectwa Magdalenów.
 14. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – Sołectwa Niwy.
 15. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – Sołectwa Osiny.
 16. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – Sołectwa Polowa.
 17. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – Sołectwa Podklucze.
 18. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – Sołectwa Podżar.
 19. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zarządzeni wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – Sołectwa Rudzisko.
 20. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – Sołectwa Szczercowska Wieś.
 21. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – Sołectwa Stanisławów Pierwszy.
 22. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – Sołectwa Stanisławów Drugi.
 23. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – Sołectwa Tatar.
 24. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – Sołectwa Zbyszek.
 25. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – Sołectwa Szczerców.
 26. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXIII/265/21 z dnia 22 stycznia 2021 r. Rady Gminy Szczerców w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców.
 27. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców
 28. Sprawy różne.
 29. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content