LXII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 19 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LXII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu budżetu Gminy Szczerców na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content