LVIII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2018-2023

W dniu 21 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LVIII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2023 – 2026.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2023 r.
 6. Analiza projektu budżetu Gminy Szczerców na 2024 rok.
 7. Odczytanie opinii o projekcie budżetu gminy Szczerców na 2024 r. przez Przewodniczących komisji stałych.
 8. Wypracowanie opinii do projektu budżetu na 2024 r. Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego powiększonej o Przewodniczących Komisji stałych.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2027 Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego powiększonej o Przewodniczących Komisji stałych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content