XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

 W dniu 11 sierpnia 2017 roku (piątek) o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Szczerców.

 Proponowany porządek obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

  • Otwarcie sesji.
  • Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Szczerców na 2017r.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2017-2020
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców w 2017r. dla Gminnej Spółki Wodnej działającej na terenie Gminy Szczerców
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części działki o nr ewidencyjnym 344/14 w obrębie Szczercowska Wieś w celu umieszczenia infrastruktury technicznej
  • Zamknięcie obrad.

Przeczytaj również