Szkolenie z zakresu wdrażania LSR

Stowarzyszenie LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” organizuje szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach oraz zasadach przyznawania pomocy,  które odbędzie się w dniu 23 października 2018 r. o godz. 10:00 w  sali konferencyjnej Stowarzyszenia ul.Wieluńska 11, 98-320 Osjaków.

W programie:

  • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji , które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR”.
  • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez radę LGD (zwłaszcza kryteriów jakościowych)
  • Procedury naboru wniosków dla projektów Grantowych i innych, realizacja wskaźników z LSR.
  • Omówienie wniosków dla potencjalnych beneficjentów (Grantobiorców)

Przeczytaj również