Stawki podatków i opłat lokalnych na 2021 rok

Podczas listopadowej Sesji, Rada Gminy Szczerców podjęła uchwały dotyczące wysokości stawek podatków i opłat lokalnych, jakie obowiązywać będą w przyszłym roku.
Od 1 stycznia 2021 roku stawki podatków obowiązujących na terenie Gminy Szczerców wyniosą:
W zakresie podatku rolnego:
👉 od 1 hektara przeliczeniowego – 62,50 zł,
👉 od 1 hektara fizycznego – 125 zł.
Podatek od nieruchomości:
👉 od budynków mieszkalnych – 0,41 zł za 1 m² powierzchni użytkowej,
👉 od gruntów pozostałych – 0,17 zł za 1 m²,
👉 od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż usługowa, handlowa lub wytwórcza w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego – 28,84 zł za 1 m² powierzchni użytkowej,
👉 od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługowej, handlowej lub wytwórczej w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego – 15 zł za 1 m² powierzchni użytkowej,
👉 od gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 0,99 zł za 1 m².
Stawki podatku od środków transportowych częściowo zmaleją w stosunku do roku 2020. Ich wysokość zależy od: rodzaju pojazdu, liczby osi, masy całkowitej lub masy całkowitej zespołu pojazdów, od wpływu na środowisko.

Przeczytaj również