Pożyczka na start

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie informuje o możliwości wparcia finansowego dla osób bezrobotnych (osoby poszukujące pracy oraz bierne zawodowo powyżej 29 roku życia), poprzez niskooprocentowane pożyczki (oprocentowanie 0,175% w skali roku) w kwocie do 70 tys. zł przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej  na terenie województwa łódzkiego.

Projekt w wysokości 8,3 mln zł jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie łódzkim na lata 2014-2020 i stanowi aktualnie najkorzystniejszą formę mikrofinansowania zwrotnego.

Celem projektu jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie  osobom bezrobotnym, chcącym założyć własną firmę, dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania. Integralną częścią projektu są oferowane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości bezpłatne szkolenia. Oferta szkoleniowa obejmuje podstawowe aspekty działalności przedsiębiorstwa, a zakres tematyczny jest przystosowany do specyfiki i konkretnych potrzeb małych i średnich firm. Aktualna lista szkoleń znajduje się na stronie www.pfp.com.pl

Oddział w Łodzi: ul. Piotrkowska 262-264 p. 205 , tel. 42 634 93 66

PFP-lodzkie-plakat

 

Przeczytaj również