Informacje

Nieodpłatna pomoc prawna

Pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Szczerców Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Szczerców a Powiatem Bełchatowskim mieszkańcy Gminy Szczerców mogą korzystać z Punktu nieodpłatnej pomocy…