Konsultacje statutów sołectw od 7.10.2020r. – 21.10.2020r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 85/20 Wójta Gminy Szczerców z dnia 22 września 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szczerców w sprawie zmiany statutów sołectw w terminie od 7 października 2020r. do 21 października 2020r. zostaną  przeprowadzone konsultacje statutów poszczególnych sołectw.

W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy Gminy Szczerców posiadający czynne prawo wyborcze.

Konsultacje polegać będą na:

1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektów uchwał poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej www.szczercow.pl;
2) wyłożeniu projektów uchwał,  w Urzędzie Gminy w Szczercowie (pok. Nr 1) w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania opinii, uwag i wniosków, w terminie do 21 października 2020r. do godz. 16.00;
3) opinie i wnioski, składać można w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: organizacje@szczercow.org lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczercowie w terminie do 21 października 2020r. do godz. 16.00.

Zarządzenie Nr 85/20 Wójta Gminy Szczerców z dnia 22 września 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Szczerców w sprawie zmiany statutów sołectw.

konsultacje społeczne

FORMULARZ konsultacji

 

 

Przeczytaj również

Skip to content