Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Mokrej

Załączniki:

1_uchwała_Szczerców_Mokra_2

3_Uzasadnienie_Szczerców_Mokra_2

4_PONŚ_Szczerców_Mokra_2_Tekst

4_PONŚ_Szczerców_Mokra_2_Tekst

Przeczytaj również