Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Szczercowie

Decyzją Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej  im. Ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie”.

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Szczerców otrzymała dofinansowanie w wysokości 34.659,00 zł. Całkowity koszt realizowanego zadania wynosi 38.510,00 zł.

Celem konkursu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w obszarze priorytetowym dotyczącym problematyki ograniczania zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi.

Uzyskane środki pozwolą na realizację następujących działań:

– zakup pomocy dydaktycznych,

– organizacja wycieczek,

– realizację warsztatów,

– organizację konkursów

 

Przeczytaj również

Skip to content