Zmiana opłat za wodę i ścieki

 

Od 11 czerwca br. zmieniają się stawki opłat za wodę i ścieki.

Gospodarstwa domowe za m3 wody zapłacą 2,21 zł netto (plus 8% podatku VAT), a za m3 odprowadzonych ścieków 2,57 netto (plus 8% podatku VAT).

Zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21.05.2018 o zatwierdzeniu Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczerców oraz opublikowaniu jej na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 12.06.2018 r. uprzejmie informujemy, iż z dniem 11 czerwca 2020 roku zacznie obowiązywać nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

cenywiś

Przeczytaj również