Żegnaj szkoło!

W ławkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie w roku szkolnym 2018/2019 zasiadało 309 uczniów łącznie z Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Miłosza w Szczercowie, Technikum Informatycznego w Szczercowie i Branżowej Szkoły I Stopnia w Szczercowie wraz z ostatnią klasą Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 16 uczniów uzyskało świadectwo z wyróżnieniem.
Dwie uczennice z najwyższą średnią 5,23 i 5,13 z technikum i liceum zostały zgłoszone do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Łącznie 65 uczniów otrzymało nagrody książkowe. Wysokie średnie dają możliwość wszystkim uczniom ubiegania się o stypendium Wójta Gminy Szczerców. W tym roku szkolnym także 10 najzdolniejszych uczniów technikum zdobyło stypendium z programu „Zawodowcy w Łódzkiem” w kwocie ok. 6 tys. na jedną osobę.
W ramach projektu „Zdolny uczeń – Świetny Student” prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki grupa naszych zdolnych matematyków odbywała zajęcia na uczelni i z wykładowcami w szkole.
W niemieckojęzycznym projekcie eTwinning uczestniczyła grupa uczniów z kl. II LO i II TIE współpracując na międzynarodowej platformie Twinspace. Bardzo ważnym jest także realizowany przez szkołę projekt dla uczniów klas zawodowych „Mój zawód- moja przyszłość”, w ramach którego uczestnicy odbywali staże, brali udział w zajęciach dodatkowych, nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje, a baza dydaktyczna wzbogaciła się o profesjonalny sprzęt.
Jak widać w ZSP w Szczercowie warto osiągać dobre wyniki i dążyć do sukcesów. Rok szkolny 2018/2019 obfitował w wiele wydarzeń, z których najważniejszym był Jubileusz 60 – lecia Szkoły.
A zatem, cała społeczność szkoły w pełni zasłużyła na wakacyjny wypoczynek.

Nie gorzej radziły sobie młodsze roczniki – np. do Szkoły Podstawowej w Osinach uczęszczało w roku szkolnym 2018/2019: 28 uczniów do klas I-VIII, 4 dzieci do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego (zerówka), 11 dzieci do Punktu Przedszkolnego (z Anastasiją z Ukrainy 12).
Do klasy ósmej uczęszczało czworo uczniów. Wszyscy ukończyli szkołę z ocenami wzorowymi z zachowania. Jedna z uczennic otrzymała świadectwo z wyróżnieniem uzyskując średnią ocen 5,11. Średnia klasy wyniosła 4,41.

Wyniki egzaminów zawierały się w przedziale 47% – 84%.

Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów przedstawiają się następująco:
język polski – 76,5%
matematyka – 60,75%
język angielski – 59,25%

Osiągnięcia uczniów w konkursach gminnych:

II miejsce uczennicy kl. VIII Klaudii Spaleniak w Gminnym konkursie języka niemieckiego,
II miejsce ucznia kl. V Filipa Kieruzela w Gminnym konkursie matematycznym,
II i III miejsce w Gminnym konkursie plastycznym „Ekoozdoba”,
II miejsce w Międzyszkolnym festiwalu kolęd i pastorałek,
2 x I miejsce w Gminnym Konkursie Ekologicznym „Ekobizuteria”,
III miejsce w Międzyszkolnym festiwalu piosenki polskiej „Moje serce to jest muzyk”.
Do Szkoły Podstawowej w Chabielicach w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 143 przedszkolaków i uczniów; spośród 10 tegorocznych absolwentów 2 uczennice ukończyły szkołę z wyróżnieniem ( ze średnią ocen powyżej 5,00) świadectwo promocji z wyróżnieniem uzyskało 17 osób.
W szkole w Lubcu uczyło się w tym roku 22 uczniów, jedna osoba ukończyła rok szkolny z wyróżnieniem i średnią powyżej 5,0.
Szkołę ukończyło też 71 absolwentów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie. Otrzymali oni nagrody za osiągnięcie wysokich wyników w nauce, udział w konkursach, zawodach sportowych. Zaszczytny tytuł „Absolwenta Publicznego gimnazjum w Szczercowie Złota Sowa” otrzymało 7 uczniów. Jest to najwyższa nagroda w szkole. Otrzymują ją absolwenci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum wykazali oceny bardzo dobre i wzorowe zachowanie. Świadectwo z czerwonym paskiem otrzymało 20 uczniów, ocenę wzorową z zachowania 29 uczniów, a ocenę bardzo dobrą 21 uczniów.
Złota Dziesiąta – to uczniowie z najwyższą średnią. Na liście znalazło się aż 13 uczniów. Byli to nie tylko uczniowie klas III gimnazjalnych, ale także klas VIII, VII, VI, V i IV. Uczniowie klas gimnazjalnych i klas VIII byli nagrodzeni za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym podczas uroczystości szkolnych i gminnych, za udział w Turnieju BRD, zawodach sportowych, gdzie osiągali znaczące wyniki, pracę w samorządzie uczniowskim, a także za zajmowanie wysokich miejsc podczas konkursów muzycznych.

Po więcej zdjęć zapraszamy na nasz profil na portalu Facebook.

Przeczytaj również