Zapytanie ofertowe – zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu gminy

Gmina Szczerców zaprasza do złożenia ofert cenowych na „Zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Szczerców w 2019 r. przebywającym obecnie w schronisku w Bełchatowie oraz sukcesywne odławianie i przyjęcie do schroniska bezdomnych psów z terenu Gminy Szczerców w 2019 r.”

zapytanie ofertowe [PDF]

opis przedmiotu zamowienia [PDF]

formularz ofertowy [PDF]

wzór umowy [PDF]

Przeczytaj również