XXXV posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2018-2023

W dniu 6 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXV posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych pod względem gospodarności i prawidłowego wydatkowania środków finansowych za 2020 r.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również