XXXII Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2014-2018

W dniu 13 czerwca 2017r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XXXII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia.
  4. Wyjście w teren:

–  na plac budowy budynku rehabilitacji,

– do budynku SPZOZ w Szczercowie

– na boisko przy Publicznym Gimnazjum w Szczercowie

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie posiedzenia.

 

skanowanie0042

Przeczytaj również