XXVII Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2014-2018

W dniu 22 grudnia 2016r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XXVII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia.
  4. Wyjście w teren w celu:

– postępy w wykonaniu prac budowlanych budynku rehabilitacji,

– wizyta w SP ZOZ w Szczercowie celem sprawdzenia stanu faktycznego wyposażenia lub ewentualnych braków

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przeczytaj również