XXVII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2014-2018

W dniu 29 sierpnia 2016r. o godz 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XXVII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

 Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wyjazd w teren
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

protokół z XXVII komisji rolnictwa

Przeczytaj również