XXV posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2014-2018

W dniu 16 czerwca 2016 roku o godz.10.00  w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczercowie. odbyło się XXV posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie za 2015r. – wypracowanie stanowiska.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również